Орталықтандырылған электрондық архив

Қор тобының компанияларына құжаттарды ғылыми-техникалық өңдеу, оларды сканерлеу және цифрландыру бойынша қызметтер

2020 жылғы 10 желтоқсанда Жаңғырту жөніндегі кеңестің шешімімен Қор тобының ұйымдарында ұйымдық периметрі бекітілді және Серіктестік атынан «Құжаттарды орталықтандырылған архивтік сақтау» жобасын (бұдан әрі – ҚОАС) іске асыру жөніндегі оператор айқындалды.

ҚОАС толыққанды бизнес-процесі «Электрондық архив» ақпараттық жүйесін (бұдан әрі – ЭА АЖ) міндетті пайдалануды, сондай-ақ мыналарды көздейді:

  • архивтік құжаттарды ғылыми-техникалық өңдеуді жүзеге асыру;
  • құжаттарды сканерлеу;
  • құжаттарды цифрландыру;
  • құжаттарды жою;
  • архивтік құжаттарды депозитарлық сақтау (Қазақстан Республикасының архив ісі саласындағы заңнамасының талаптарына сәйкес келетін арнайы жабдықталған үй-жайларда - архив қоймаларында қағаз жеткізгіштегі құжаттарды сақтау).

Бүгінгі таңда Серіктестік Қор тобының компаниялары арасында құжаттарды ғылыми-техникалық өңдеу, оларды сканерлеу және цифрландыру бойынша қызметтер көрсетеді.

ЭА АЖ-ға қолжеткізу қызметтерін ұсыну пысықталуда.

Біздің сертификаттар