Тұрақты даму

Басқару тәсілі

«Самұрық-Қазына Бизнес Сервис» ЖШС мүдделі тараптардың мүдделерін сақтай отырып, тұрақты дамуды қамтамасыз ете отырып, ұзақ мерзімді болашақта өзінің тұрақтылығына нұқсан келтірмей, стратегиялық мақсаттарға жетуге ұмтылады.

Компанияның тұрақты даму саласындағы қағидаттары Корпоративтік басқару кодексінде айқындалған және мыналарды қамтиды: ашықтық, есеп берушілік, айқындылық, әдептілік, мүдделі тараптардың мүдделерін құрметтеу, заңдылық, адам құқықтарын сақтау, сыбайлас жемқорлыққа төзбеушілік, мүдделер қақтығысына жол бермеу, үлгі болу.

БҰҰ ТДМ

Самұрық-Қазына Бизнес сервисі Біріккен Ұлттар Ұйымының тұрақты даму саласындағы жаһандық мақсаттарға (БҰҰ ТДМ) қол жеткізуге үлес қосуға ұмтылады.

Компания келесі мақсаттарға назар аударады:

  • Компания санитарлық-тұрмыстық жағдайды жақсарту, жарақаттануды болдырмау, қауіпсіз еңбек жағдайларын жасау мақсатында тұрақты негізде жұмыс жүргізеді.
  • Қызметтің ерекшелігін ескере отырып, біз гендерлік теңдікті қамтамасыз етуге және Компаниядағы әйелдердің құқықтары мен мүмкіндіктерін кеңейтуге тырысамыз.
  • Біздің басымдығымыз: толық және нәтижелі жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету; лайықты еңбекпен қамтамасыз ету; жынысына қарамастан тең құнды жалақы; еңбек құқықтарын қорғау; сенімді және қауіпсіз еңбек жағдайларын жасау.
  • Біз стратегиялық мақсаттарға қол жеткізу үшін қажетті сенімді инфрақұрылым құрудың маңыздылығы мен жауапкершілігін түсінеміз.
  • Мақсаттарға жетудегі адалдық, құрмет және табандылық мәдениеті біздің барлық іскерлік қатынастарымыз бен өзара әрекеттесуімізге, сыртқы және ішкі қатынастарға таралады. Біздің құндылықтарымыз: команда, меритократия, үнемі жетілдіру, адалдық және құрмет. Компанияда барлық қызметкерлер арасында сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша міндетті реттеуші талаптардың және үздік халықаралық практиканың сақталуын қамтамасыз ететін және халықаралық стандарттарға, ішкі саясатқа және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес бизнесті жүргізу үшін жағдай жасайтын комплаенс функциясы бар.

Корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік

«Самұрық-Қазына» АҚ Бизнесті трансформациялау бағдарламасы аясында «Самұрық-Қазына» компаниялар тобының қайырымдылықтың бірыңғай операторы болып табылатын «Samruk-Kazyna Trust» әлеуметтік жобаларды дамыту қоры құрылды.

«Samruk-Kazyna Trust» әлеуметтік жобаларды дамыту қорының қызметі мемлекеттік органдардың, Қазақстан Республикасы Үкіметінің және қоғамдық және әлеуметтік саясат саласындағы сарапшылардың көмегімен жүзеге асырылады.

«Samruk-Kazyna Trust» әлеуметтік жобаларды дамыту қорының қызметі туралы толығырақ ақпаратты www.sk-trust.kz сайтынан біле аласыз.

Мүдделі тараптар

Компанияның мақсаттарына жетудің негізгі факторларының бірі жоспарлы және дәйекті іс-шаралар жүйесін іске асыру арқылы мүдделі тараптармен тиімді өзара әрекеттесу болып табылады. «Самұрық-Қазына Бизнес Сервис» ЖШС-ның стейкхолдерлермен өзара іс-қимылы келесі қағидаттарға негізделген: мүдделі тараптардың мүдделерін, пікірлері мен қалауларын құрметтеу және ескеру, уақытында және тұрақты ақпараттандыру, қабылданған міндеттемелерді жауапты орындау.