Біздің команда

 • 1. SAP сараптау орталығы
  ЭКО командасы қолдау қызметі, келісімшарттық әкімшілендіру, БҚ пысықтау/модификациялау сұрауларын үйлестіру, ақпараттық менеджмент, сервистерді жоспарлау, Қор тобының компаниялары арасында архитектуралық консалтинг функцияларын орындайды.
 • 2. Комплаенс құзыреттілік орталығы
  КҚО командасы Қазақстан Республикасының қолданыстағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл заңнамасының және «Самұрық-Қазына» АҚ портфельдік компанияларындағы комплаенс функциясы бойынша корпоративтік стандарттың талаптарына сәйкес комплаенс бизнес-процестерінің орындалуын қамтамасыз етеді.
 • 3. Активтерді бәсекелес ортаға беру департаменті
  Департамент командасы Бәсекелес ортаға беру қағидаларына сәйкес «Самұрық-Қазына» АҚ активтерін беру жөніндегі бірыңғай оператордың өкілеттігін қамтамасыз етеді.
 • 4. Сервис департаменті
  Департамент командасы «Самұрық-Қазына» АҚ тобының ұйымдарындағы операциялық (бейінді емес) функцияларды «Самұрық-Қазына Бизнес Сервис» ЖШС базасында жалпы қызмет көрсету орталығына орталықтандыру функцияларын орындайды
 • 5. Әкімшілік қызметі
  Әкімшілік қызмет командасы кадрлық әкімшілендіру/іс жүргізу, қызметті құқықтық сүйемелдеу функцияларын, сондай-ақ адам ресурстарын басқарудың толық кезеңін қамтамасыз ететін HR-процестерді орындайды (персоналды іздеу және іріктеу, бейімдеу, ҚТК-ні басқару, Серіктестіктегі ІНҚ-ны жүргізу, ұйымдастыру менеджменті және басқалар).
 • 6. Қаржы қызметі
  Қаржы қызметінің командасы бухгалтерлік және басқару есебі мен есептілік функцияларын, соның ішінде қазынашылық операцияларды орындайды
 • 7. Үйлестіру және сатып алу қызметі департаменті
  Департамент командасы Қор мен Портфельдік компаниялар үшін бизнес-процестердің аутсорсинг функцияларын орындайды